Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są traktowane jako poufne.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.

Rozporządzenie lub RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia Psychologiczna Karolina Bełdyga z siedzibą w Warszawie (01-320) ul. Szeligowska 32 lok u6, NIP: 1182224816 REGON: 1182224816

Jakie dane zbieramy, przetwarzamy i w jakim celu?

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu np. zapisania dziecka do żłobka, zbieramy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko Twoje oraz Twojego dziecka, adres e-mail, numer telefonu, adres.

Twoje dane osobowe pozyskujemy w następujący sposób:

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Ciebie informacje w formularzu kontaktowym;
– Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz punkt dotyczący plików “cookies” poniżej].

Ponadto automatycznie gromadzimy i przechowujemy informacje na temat Twojego komputera i przeglądarki, w tym adres IP, wersję oprogramowania i sprzętu oraz stron, jakie odwiedzasz.

Wszelkie informacje, które zbieramy o Tobie mogą być wykorzystane do:

– Zapisu dziecka do żłobka;
– Kontaktu z Tobą za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe przetwarzane są:

– Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
– Zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych;
– W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług;
– W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą.

Jak chronimy dane osobowe oraz komu je udostępniamy i powierzamy?

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. Komputery/serwery służące do przechowywania danych osobowych są przechowywane w bezpiecznym środowisku i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Szyfrowanie SSL/TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (na przykład przesłanych do nas Twoich danych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego), ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu „https: //” i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL/TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz lub dane przesyłane między Twoim urządzeniem a naszymi serwerami nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami.

Powierzone nam dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej lub działalności, o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w tajemnicy. Uważamy, że jest to konieczne w celu wymiany informacji w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji mających charakter potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszenia naszych warunków użytkowania lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci w dowolnym momencie:

– Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania;
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– Prawo do przenoszenia danych osobowych;
– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych, podatkowych albo bezpieczeństwa.
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Linki i treści z innych witryn

Na naszej stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej strony i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Kampanie reklamowe

W ramach działań reklamowych mających na celu promocję naszej firmy i usług, korzystamy między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:

Google, Facebook.

Przekaz kampanii reklamowych może być indywidualizowany w zależności od zainteresowań, miejsca zamieszkania, wieku i innych parametrów określających odbiorców.

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Tak. Witryna www.zlobekgadugadu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody odwiedzających, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać jej funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google Analytics, w celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

– Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z naszej strony.

– „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszej witryny.

– „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

– „Zewnętrzne” pliki cookies wykorzystywane do działania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych:
– facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
– instagram.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
– google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA];
– twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
– linkedin.com [administrator cookies: LinkedIn Corporation z siedzibą w USA lub LinkedIn Ireland z siedzibą w Irlandii].

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej witryny.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer | Chrome | Safari | Firefox | Opera | Android | Safari (iOS)

Postanowienia końcowe

Pracownia psychologiczna Karolina Bełdyga, zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały w zakładce „Polityka prywatności”.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.

Odwiedzając naszą stronę wyrażasz zgodę na postanowienia określone w naszej Polityce prywatności. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Ostatnia aktualizacji Polityki prywatności: 1.08.2021.